دومین نشست مادران پایه هشتم – ۹۶/۱۲/۱۲

دومین نشست مادران پایه هشتم روز شنبه ۹۶/۱۲/۱۲ با قرائت آیاتی از کلام ا…مجید آغاز شد. در قسمت اول برنامه ، معلم راهنما جناب آقای شمس در دو بخش آموزش و تربیتی مطالبی را بیان کردند که شامل موضوعاتی از قبیل : بهره وری بیشتر از کارنامه نوبت اول ، تکالیف ، آزمون ها و آزمونک ها و نیز برنامه های نوبت دوم بود. توضیحات نسبتا مبسوطی هم در مورد تکالیف نوروزی و مراقبت های نوروزی داده شد.در قسمت دوم برنامه، جناب آقای کمن دومین قسمت از بحث “عزت نفس” را مطرح نمودند.انشاالله

سومین و آخرین قسمت از این بحث ، در اردیبهشت۹۷ ارائه خواهد شد.

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

دیدگاهتان را بنویسید