گزارش مسابقه پرتاب توپ به سمت حلقه ی بسکتبال

مسابقه پرتاب توپ به سمت حلقه ی بسکتبال
به مناسبت میلاد امام حسن عسکری (ع)

این مسابقه به صورت کلاسی در زنگ ورزش برگزار شد.

در مدت زمان ۱۰ دقیقه دانش آموزان هر کلاس می بایست به ترتیب توپ بسکتبال را به سمت حلقه پرتاب می کردند.
در این مدت زمان، کلاسی برنده بود که بیشترین تعداد ضربات گل را میداشت.
و همچنین کلاس برنده بیشترین امتیاز فوق برنامه را کسب می نمود.
به افرادی که بیشترین تعداد ضربات گل را زده اند کارت تشویق از واحد فوق برنامه داده شد.

نتایج مسابقات را به همراه تصاویری از این رویداد در ذیل مشاهده خواهید کرد .

تعداد پرتاب های موفق به حلقه ی بسکتبال در کلاس هفتم الف
پورحیدر ۳
امیریان ۳
مثقالی ۳
بهرامی ۳
قبادی ۲
جعفری ۲
وثوقیان ۲
یوسف خیل ۲
سجاد نظری ۲
سراجی ۱
گیوی ۱
شجاعی ۱
………………………..
در مجموع : ۲۵ گل

تعداد پرتاب های موفق به حلقه ی بسکتبال در کلاس هفتم ب
قدسی پور ۳
مصداقی ۲
طاهری ۲
رشیدی ۱
هراندهی ۱
رضی ۱
فرجی ۱
تیزرو ۱
………………………..
در مجموع : ۱۲ گل

تعداد پرتاب های موفق به حلقه ی بسکتبال در کلاس هشتم الف
فهیمی ۳
بابایی ۳
امیدوار ۳
عظیمی ۳
حاجی قاسم ۲
ولدان ۲
محمد دیمی ۲
یوسفی ۱
کردبچه ۱
ورشوچی ۱
شهاب ۱
عبداللهی ۱
………………………..
در مجموع : ۲۳ گل

تعداد پرتاب های موفق به حلقه ی بسکتبال در کلاس هشتم ب
اقلیمی ۵
بهاریان ۴
احمدی ۴
هوشمند ۴
عسگری ۳
رشیدی ۳
مختاری ۲
صادقی ۲
حریری ۱
حاجی علی ۱
شیرازی ۱
زمردی ۱
یزدانی ۱
عزیزی ۱
صانعی ۱
………………………..
در مجموع : ۳۴ گل

تعداد پرتاب های موفق به حلقه ی بسکتبال در کلاس نهم الف
آقاجان ۵
کرباسچی ۴
میرشمسی ۴
امامی ۴
هاشمی ۳
کفاش ۳
ناصری ۳
باقری ۳
واضحی ۲
بهبهانی ۲
اکرمیان ۲
حسن ۲
پوریزدان پناه ۱
………………………..
در مجموع : ۳۸ گل