اردوی روز سه‌شنبه پایه هفتم (95/7/27)

/
صبح روز سه‌شنبه 95/7/27 پس از برگزاری مراسم صبحگاه و تلاوت آیا…