اطلاعیه مهم و فوری - پایه هشتم

/
آزمون جامع پایه هشتم در اولین روز حضور دانش آموزان در مدرسه،…

محدوده آزمون جامع - شنبه 9 آذر - پایه هشتم

/
محدوده-آزمون-جامعدریافت

گزارش مسابقه پینگ پنگ دانش آموزان هشتم دوره 28 - آبان ماه

/
پس از برگزاری مسابقات بین دانش آموزان دوره آقایان گل احمر خیربخش و ر…

اوّلین نشست مادران محترم - ويژه‌ي پايه‌ ي هشتم 98/9/3

/
این برنامه شامل ارائه‌ي گزارش­ هایی از وضعیّت دوره­ ی 28 توسّط معل…

دفاتر نمونه حساب - 98/8/25

/
دفاتر نمونه حساب به گزارش دبیر محترم 98/8/25 آقایان : گل احمر –…

برنامه ملاقات با اولیا

/
برنامهدریافت

فایل های کلاس همراه خوبان

/
فرم-داوريدریافت مراحل-ارائه-كنفرانسدریافت موضوعات-تحق…