اطلاعیّه‌ی برنامه‌ی مجازی تابستانی دوره‌ی اوّل متوسّطه‌ی احسان ـ 21 تیر 99

/
اطلاعیّه‌ی-برنامه‌ی-مجازی-تابستانی-دوره‌ی-اوّل-متوسّطه‌ی-اح…

اطّلاعیّه‌ی کلاس‌های تابستانی99 ـ 14 تیر 99

/
سلام علیکم 📌 ولیّ گرامی با توجّه به اطّلاعیّه‌ی آموزش و پرور…

نفرات برتر مسابقات فوق برنامه‌ در سال تحصیلی 99-1398 پایه‌ی نهم ـ 11 تیر 99

/
لیست اسامی دانش‌آموزان برتر مسابقات فوق برنامه که لوح تقدیر به آنها…

نفرات برتر مسابقات فوق برنامه‌ در سال تحصیلی 99-1398 پایه‌ی هشتم ـ 11 تیر 99

/
لیست اسامی دانش‌آموزان برتر مسابقات فوق برنامه که لوح تقدیر به آنها…

نفرات برتر مسابقات فوق برنامه‌ در سال تحصیلی 99-1398 پایه‌ی هفتم ـ 11 تیر 99

/
لیست اسامی دانش‌آموزان برتر مسابقات فوق برنامه که لوح تقدیر به آنها…

برنامه تلویزیونی هدایت تحصیلی ـ 11 تیر99

/
باسلام به این وسیله به اطلاع می رساند نظر به ضرورت آگاه…