معرفی کتاب – شماره ۱

 

فقط و فقط رئالی ها بخوانند!

پنج عمل اصلی

همیشه رو به دروازه بدو . به پیراهن هم رنگ خودت پاس بده. چشم هایت را وقتی توپ روی هوا است نبند. صورت کسی که روی پایت تکل رفته را فراموش کن اما شماره اش یادت نرود. وقتی توپ بین تو و حریف است یعنی کسی صاحبش نیست.

این پنج عمل اصلی ای بود که آقای جلالی هر روز قبل از تمرین روی هر چی دم دستش می رسید برایشان می نوشت. حتی یک بار کنار شط با ترکه روی شن ها نوشت. می گفت هرکی این پنج عمل را بفهمد  فوتبالیست است باقی فقط به توپ لنگ و لگد می زنند. این سرمشق را که می نوشت چشم هایش برق می زد و جایی دور را انگار نگاه می کرد ، جایی آن قدر دور که فقط با دوربین می شد دید. این جور وقت ها هیچ کدام از بچه ها چیزی نمی گفتند ، آن ها هم سعی می کردند آن جای دور را ببینند. تا این که بالاخره عَبِد آن جای دور را پیدا کرد.

توی روزنامه نوشته بود شعبه ی رئال مادرید در دبی برای بازی در تیم اصلی رئال مادرید از بازیکنان منطقه ی خاورمیانه امتحان می گیرد. از وقتی این خبر را در روزنامه خواندند ، آرزوی همه بازی در تیم رئال مادرید بود.

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

دیدگاهتان را بنویسید