شبانه

دوشنبه ۱۳۹۶/۲/۱۱

نماز: ولی گرامی با توجه به برگزاری جشن نماز صبح در مدرسه، شایسته است نسبت به تشویق محبت آمیز برای اقامه‌ی نمازهای یومیه فرزندتان اهتمام بورزید.