شبانه

دوشنبه ۱۳۹۶/۳/۱

فرزندان‌مان امروز بایگانی پلی‌کپی‌های خود را به منزل آورده‌اند. هم‌چنین دو جلد نیز به نام ایشان تهیه و تقدیم شده است. لطفا تا روز چهارشنبه حتما پلی‌کپی‌های فارسی و علوم باهم و ریاضی به صورت جداگانه در دو مجلد صحافی( سیمی ) شود و روز چهارشنبه با خودشان به مدرسه بیاورند.

فردا دانش‌آموزان لازم نیست کیف هم‌راه بیاورند.

همراه آوردن کلاه نقاب‌دار ساده، بطری آب و مقدار مختصری خوراکی سالم ( میوه، کیک، آب‌میوه )بلامانع است. از آوردن چیپس پفک و کاکائو خوداری گردد.