شبانه

سه‌شنبه ۱۳۹۶/۳/۲

دوره‌ی کامل شعرهای حفظی کتاب به همراه واژه سازی‌ها.

تشویق محبت‌آمیز فرزندان به اقامه‌ی نمازهای واجب.

فردا نیازی به آوردن کیف نمی‌باشد؛ ولی همراه داشتن شبانه الزامی است.