شبانه

یک‌شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۲

آوردن وسایل تزیین برای مشارکت در آذین بندی مدرسه در اعیاد ماه ربیع بلامانع می باشد .
لوازم پس از پایان مراسم (در صورت امکان) عودت می‌گردد.

انجام مطالعه‌ی آزاد غیردرسی حداقل ۲۰ دقیقه.

رضایت‌نامه‌ی استخر امضا شده به مدرسه آورده شود.

شبانه

یک‌شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۲

دانش‌آموزان قبل از اردوی فردا، دوساعت کلاس درسی خواهند داشت.

لباس گرم و لباس ورزشی برای اردو فراموش نشود.

حداقل مطالعه‌ی غیر درسی ۳۰ دقیقه.

شبانه

یک‌شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۲

دانش‌آموزان قبل از اردوی فردا، دوساعت کلاس درسی خواهند داشت.

لباس گرم و لباس ورزشی برای اردو فراموش نشود.

حداقل مطالعه‌ی غیر درسی ۳۰ دقیقه.

شبانه

یک‌شنبه ۱۳۹۶/۸/۲۱

رضایت‌نامه‌ی استخر داده شد، لطفا امضا شده و فردا هم‌راه پوشه‌ی دکمه‌دار آورده شود.