اطلاعیه ­ی مراسم اربعین

ولی گرامی
اطلاعیه ­ی مراسم اربعین موسسه احسان، همراه فرزندانمان به منزل ارسال شد. ملاحظه بفرمایید.