شبانه

یک‌شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۲

دانش‌آموزان قبل از اردوی فردا، دوساعت کلاس درسی خواهند داشت.

لباس گرم و لباس ورزشی برای اردو فراموش نشود.

حداقل مطالعه‌ی غیر درسی ۳۰ دقیقه.