اطلاعیه ­ی مراسم اربعین

ولی گرامی
اطلاعیه ­ی مراسم اربعین موسسه احسان، همراه فرزندانمان به منزل ارسال شد. ملاحظه بفرمایید.

جلسه مادران

اولین جلسه مادران پایه ی اول دیروز در دبستان احسان برگزار گردید. این جلسه حدود ۱ ساعت به طول انجامید و در مورد دفترچه شماره یک به بحث و گفتگو پرداختند.

تکلیف روز سه شنبه ۹۴/۸/۱۲ – ششم دبستان

روز: سه شنبه                           تاریخ: ۱۲/۰۸/۹۴

پلی کپی نگاره: حفظ کلمات پلی کپی نگاره ی ۱۰ (هم اکنون فرزندانمان باید بتوانند تمامی کلمات این نگاره را به طور کامل و بدون استفاده از تصاویر بخوانند)

دفتر تلاش: نوشتن از روی سرمشق

پلی کپی نوشتن: تکمیل پلی کپی تمرینی نوشتن

تمرین سرود محرم

تکلیف دوشنبه ۹۴/۱۲/۱۰