جلسه مادران

اولین جلسه مادران پایه ی اول دیروز در دبستان احسان برگزار گردید. این جلسه حدود ۱ ساعت به طول انجامید و در مورد دفترچه شماره یک به بحث و گفتگو پرداختند.