نتایج کنکور ۱۳۹۶ - دوره ۲۱

Home/معرفی مدرسه/تالار افتخارات/نتایج کنکور ۱۳۹۶ - دوره ۲۱

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۱ رشته ریاضی - فیزیک

موسسه فرهنگی احسان
نام و نام خانوادگی قبولی
محمدعلی تنهاپورخطبه سرا مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران
مهدی سپاسی آشتیانی مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران
سیدمحمدرضا بنی طبا مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
سیدعلی عزیزی مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی شریف -تهران
محمدمسعود فولادی پور مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی شریف -تهران
محمدمهدی فریدنی مهندسی برق|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
محمدمهدی کبیری مهندسی برق | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
حمیدرضا خیربخش مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
محمدعلی توتون کوبان مهندسی برق|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
علیرضا ملکیان مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
طه آروری مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
علیرضا چاووش مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
محمد حسین ولی پور مهندسی برق|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
پیمان اصغرپور مهندسی برق|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
امیرعلی یوسفی پور مهندسی معماری|دانشگاه هنر-تهران

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۱ رشته تجربی

موسسه فرهنگی احسان
نام و نام خانوادگی قبولی
محمدمهدی حاجی آخوندی داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود سرپولکی پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمود زمانی داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
پارسا حریری زیست فناوری|دانشگاه تهران

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۱ رشته انسانی

موسسه فرهنگی احسان
نام و نام خانوادگی قبولی
محمدحسین حاجی محمدعلی روانشناسی|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
سیدمحسن حقیقی کلور حقوق|دانشگاه تهران
سیدعلی تقوی حقوق|دانشگاه تهران
حسین تسلیمی حقوق|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
محمدصادق اسماعیلی حسابداری|دانشگاه تهران
علی ناظم زاده روانشناسی|دانشگاه خوارزمی -تهران
محمدحسین نیک طبع فلسفه|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران