نتایج کنکور ۱۳۹۷ - دوره ۲۲

Home/معرفی مدرسه/تالار افتخارات/نتایج کنکور ۱۳۹۷ - دوره ۲۲

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۲ رشته ریاضی - فیزیک

موسسه فرهنگی احسان
نام و نام خانوادگی قبولی
سجاد ریحانی مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
حمیدرضا شریف زاده مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
رهام رحیمی مهندسی برق | دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
محمد مهدی چیذری مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه
محمدرضا شگفتی مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
محمد مجتبی ابراهیم پور مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
حسین عطائی مهندسی برق | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
ابوالفضل عرشی مهندسی مکانیک | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه
علیرضا شریف مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
حمید نوید علوم مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه
مهدی شرافت مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه
محمد امین میرزائی مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه
سعید واعظی جزئی مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
امیر مهدی کلانتریان مهندسی عمران | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه
محمد حسین اکبر مهندسی برق | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
علی رحمانی مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
محمد علی نوروز شاد مهندسی برق | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه
صدرا زاده خامنه مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
عرفان اصفهانیان مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه
علیرضا بروجردی مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه
حسام بزاززادگان مهندسی عمران | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
سید علی رضوی نواب توسلی مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
مجتبی عطائیان مهندسی صنایع | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه
شایان گوهرچی مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۲ رشته تجربی

موسسه فرهنگی احسان
نام و نام خانوادگی قبولی
امیر مهدی امام جمعه شهیدی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه
محمد رضا کاشفی باهر دندانپزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه
علی خاموشی دندانپزشکی | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
محمد سینا میرجانی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه
سیدامیرمهدی فروغی داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۲ رشته انسانی

موسسه فرهنگی احسان
نام و نام خانوادگی قبولی
علی کلانترزاده روانشناسی | دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه
ابوالفضل گل‌پور مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران | روزانه
محمد مجتبی حبیب اللهی محمد آبادی حقوق | دانشگاه علامه طباطبایی -تهران | روزانه
محمد جواد حسنی امجد حقوق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
احسان عصار مشاوره | دانشگاه تهران | روزانه
محمد ظفرمند مشاوره | دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه
محمد جواد لاری حسابداری | دانشگاه تهران | روزانه
علی محمدی مشاوره | دانشگاه علامه طباطبایی -تهران | روزانه