نتایج کنکور ۱۳۹۸ - دوره ۲۳

Home/معرفی مدرسه/تالار افتخارات/نتایج کنکور ۱۳۹۸ - دوره ۲۳

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۳ رشته ریاضی - فیزیک

موسسه فرهنگی احسان
نام و نام خانوادگی قبولی
محمد علی محمدخانی مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
سید محمد رضا تیموری مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
علی توسلی‌نیا مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانه
معین میرعارفین مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانه
محمد صالح مستانی علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران | روزانه
محمد رضا سرشار مهندسی برق|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
احمد رضا کنگاوری مهندسی کامپیوتر|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه
احسان کهتری مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
سروش لطفی مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران | روزانه
محمد علی شایع‌اول مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانه
حمد یاسر حاجیان مهندسی کامپیوتر|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه
امیر عطا عجمی مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
سید حسین حاجی میرزایی مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
محمد لعل‌فام مهندسی ساخت وتولید|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
مجتبی سعید مهندسی صنایع|دانشگاه تهران | روزانه
محمد مهدی شهیدی مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه
امیر ترکاشوند اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبایی -تهران | روزانه
امیر علی عجمی مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه
قاسم اسدی اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه
محمد امین همایون‌فرد روانشناسی|دانشگاه تهران | روزانه
مهدی قیدی‌نژاد مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه
مهدی یزدانیه اقتصاد|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۳ رشته تجربی

موسسه فرهنگی احسان
نام و نام خانوادگی قبولی
سید طاها میرآقایی دندانپزشکی|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
امیرحسین نصراللهی زاده دندانپزشکی|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
حمید رضا یگانه مقدم پزشکی|دانشگاه شاهد-تهران
محمد مهدی تنهاپور داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
علی چگونیان شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه
علی شکری دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمد فرزام محمدی شهرابی زمین شناسی|دانشگاه تهران | روزانه

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۳ رشته انسانی

موسسه فرهنگی احسان
نام و نام خانوادگی قبولی
سید حسین سعادت بهشتی روانشناسی|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه
علیرضا خندان حقوق|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه
محمد رضا مبارکی حقوق|دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
محمد محسن مقدم مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه
محمد امین توتونچیان حقوق|دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
محمد صادق گوهری حسابداری|دانشگاه تهران | روزانه
آرش باقری حقوق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
مهدی حاجی محمد علی روانشناسی|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
محمد رضا حسینی مهر حقوق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
علی رضا عبدالعلی سربندی زبان وادبیات فارسی|دانشگاه علامه طباطبایی -تهران | روزانه